V judaismu to bylo zvláštní zaklepání, které znamenalo tajnou komunikaci a chránilo lidi před inkvizicí. Znát třikrát zaklepání bylo tajné heslo, které by otevřelo dveře synagogy a poznalo podobně smýšlející lidi, takže takové zaklepání bylo spojeno s něčím jiným než se štěstím – s přežitím.

Asi nejzajímavější teorie o původu tohoto zvyku v našich končinách je, že klepání na dřevo slouží k hluku, aby „zlí duchové“ neslyšeli, o čem mluvíme, a pak nám překazili plány.

Zdroj:novitet.info

1
2