Jelen wapiti byl dříve odborníky uznáván jako poddruh jelena lesního. Genetické analýzy ukázaly, že do Severní Ameriky pravděpodobně migrovali přes zamrzlý Beringův průliv. Nyní se vyskytují především ve Skalistých horách Severní Ameriky, ale také ve východní Asii. Jako přežvýkavci mají čtyři žaludky a průměrnou hmotnost 315-320 kg. K anatomickým zvláštnostem patří velký ocas, který se vyskytuje u samců.

Jeleni wapiti jsou celoročně chováni ve stádech a jsou rozděleni podle pohlaví. V období páření dospělí samci soupeří o pozornost samic. Zároveň samci chrání samice ve svém harému. Prvním krokem při námluvách je přilákání potenciální partnerky specifickým řevem. Pokud je intenzita tohoto řevu přiměřená, znamená to, že jedinec je skutečně dospělý a dostatečně silný. Atraktivnější pro samice se stávají také tím, že si potírají tělo močí. Nyní se podívejte na tento obrázek lesa. Najdete zde vůbec jelena?

Pokud si stále nejste jisti, prohlédněte si stromy ještě jednou.

Pokračování na další straně