Stalo se vám někdy, že jste v kávě, v písku, ve fleku na zdi, nebo jen tak v oblacích zahlédli nějaký symbol, nejčastěji lidskou tvář?

Možná vám v tom momentě přeběhne mráz po zádech a máte pocit jako by to něco mělo znamenat, jak by vám něco shora chtělo něco důležité naznačit.

Tyto výjevy jsou velmi časté a setkává se s nimi velmi mnoho lidí. Odborně se tento jev označuje jako pareidólie . Vyjadřuje schopnost vidět určité předměty, osoby nebo zvířata v běžných objektech nebo předmětech. Schopnost pareidólie velmi často využíváme například při sledování oblaků a hádání, co představují.

Pokračování na další straně