Jedna z nejdojemnějších a nejzáhadnějších otázek, které si lidstvo po staletí klade, se týká vědomí mrtvých ve vztahu k pocitům a myšlenkám živých.

Jsou si ti, kdo zemřeli, nějakým způsobem vědomi našich pocitů a myšlenek, které k nim směřují? Tato otázka, která přesahuje hranice smrti, je předmětem zájmu duchovnosti i vědy.

Duchovní perspektivy

Mnohé náboženské a duchovní tradice tvrdí, že mrtví nějakým způsobem udržují spojení se světem živých.

Podle těchto názorů si duše mrtvých mohou uvědomovat emoce a myšlenky, které k nim směřují jejich blízcí.

Toto přesvědčení se často pojí s myšlenkou, že láska a citové vazby po smrti nezanikají, ale pokračují a vyvíjejí se do jiné dimenze existence.

Pokračování na další straně