Po konzultaci s 15 vědci, kteří získali Nobelovu cenu, bylo nedávno vydáno globální varování, které mělo upozornit na kritický stav naší Země a celého světa.

Blízko „soumraku“ lidstva

Rachel Bronson, prezidentka Bulletinu atomových vědců, vydala poměrně zlověstné varování.

Řekl, že nevidí to, co bylo shledáno známkou stabilizace, jako mnohem důraznější varování.

Jde o to, že ačkoli tato konkrétní soudná hodina nebyla stanovena blíže k půlnoci, totální apokalypse, jsme k ní velmi blízko.

Další válka se blíží, to je jisté, a lidská civilizace bojuje s několika dalšími vážnými krizemi.

S vyčerpáním zásob sladké vody, produkcí orné půdy a potravinářským průmyslem naopak roste napětí mezi velmocemi světa.

Hodiny soudného dne ukazují zničení našeho světa

Hodiny soudného dne, nebo jak tomu mnozí říkají, jsou hodiny soudného dne pouhé dvě minuty od půlnoci.

Půlnoc je symbolické datum a čas.

Znamená to konec lidstva, totální apokalypsu.

Hodiny byly původně vytvořeny během studené války, také symbolicky, a chtěly s nimi ilustrovat, jak blízko je náš druh úplnému sebezničení.

Hodiny mají symbolizovat riziko zničení lidstva. Až v roce 1953 stálo lidstvo před loni tak blízko soudnému dni

Už tehdy odborníci a samotný Albert Einstein – alespoň mu městská legenda přisuzuje zlověstnou větu – říkali, že není známo, jak se bude bojovat o třetí světovou válku, ale čtvrtý s kameny a holemi…

To je všechno.

Pokračování na další straně

1
2