Není neobvyklé, že členové rodiny říkají o zesnulém příbuzném jen dobré věci. Existuje takový mýtus, že lidé cítí blížící se smrt a ze všech sil se snaží napravit své chyby, konat dobro, rozdávat peníze a dary atd.

Někteří říkají, že jde o pouhou náhodu, jiní tomuto fenoménu upřímně věří. Podle vědců tělo cítí, když je smrt blízko, a samo se začíná hroutit.

Putrescin je toxický zápach vznikající rozkladem. Vědci se shodují, že člověk tento pach podvědomě cítí. Navíc pocit této vůně vyvolává okamžitou reakci.

Zvířata mají schopnost cítit tento zápach od jiných zástupců zvířecího světa.

A podle toho reagují. Nezáleží na tom, o jaký druh zvířete jde.

Výzkum provedený Arnaudem Wismanem z University of Canterbury School of Medicine zjistil, že vlastnosti lidí a zvířat se od sebe příliš neliší.

Ukazuje se, že schopnost detekovat chemické pachy je součástí přežití všech druhů.

Putrescin je chemická sloučenina, která se uvolňuje při rozkladu těla.

Funguje také jako varovný signál. Člověk tuto vůni cítí vědomě i podvědomě.

Pokračování na další straně