Když policisté z detroitské drogové divize vstoupili do opuštěné budovy, vyděsili se. To, co viděli, jim běhalo po zádech.

Podobné budovy často podléhají rutinním kontrolám. Stává se, že tam pobývají lidé spojení s drogovým podsvětím. Tentokrát to však bylo úplně jiné.

V opuštěném domě žily děti! Bylo jich sedm, ve věku od 9 měsíců do 9 let. Budova byla ve strašném stavu: neměla tekoucí vodu, toaletu, okna a podlaha byla pokryta exkrementy. Děti neměly kde spát, v domě byla mrtvola rozkládajícího se psa. Policisté tam také našli dvě pistole.

Pokračování na další straně

1
2