Nemohl pracovat, v rodině je sedm dětí, peněz bylo vždy málo. Ano, i zde Dawn začala být prázdná. 

Valentina se stala, tak se jmenovala paní krávy, aby zjistila, co se děje. Ostatní krávy byly v pořádku. Začala na Timošku útočit a obviňovat ho, že jí krade mléko. Valentina skandalizovala dlouho, dokud Timokhinova matka nepřinesla potvrzení, že je alergický na mléko. Tak se ukázalo, že Timokha Valentinino nepotřeboval mléko pro nic za nic.

V této věci jí nepomohl ani obvodní strážník. Valentina na to musela přijít sama. Pro začátek se rozhodla, že krávu nenechá na pastvě, ale nechá ji doma. Půl dne Dawn naříkala ze všech sil. Valentina si myslela, že tolik žádá o stádo. Pak se zdálo, že kráva ztichla.

Valentina vyšla na zahradu, kde uvázala Dawn, ale kráva byla pryč. Žena se vrhla na pastvu k Timokha, ale Zorka tam také nebyla. Valentina se znovu vrhla do okrsku a křičela, že Timokha, prokletý Herodes, ukradl její krávu.

Pak ale přišel na policejní služebnu Valentinin syn a řekl, že se Zorka vrátila domů. Valentině nezbylo, než zmateně rozhodit rukama a utéct domů.

Další den se vše opakovalo. Dawn zase utekla a k večeru se vrátila domů prázdná.

Valentina a její manžel se rozhodli následovat krávu. Tento obchod svěřili svému synovi Aljoškovi. Byl tichý a nenápadný, ale velmi chytrý chlapec. Snadno proto může zjistit, kde každý den běhala jejich kráva.

Večer se Aljoška se Zorkou vrátila domů a chlapec měl v ňadrech dvě koťata. Ale koťata to nemají jednoduché. Byla to rysí koťata. Dawn je našla v lese a uposlechla mateřského instinktu a začala je krmit. Malá rysí mláďata už odrostla, pila hodně mléka. Jak Aljoška řekla, Zorka je krmila třikrát denně. Domů se proto vrátila prázdná. 

Otec syna pochválil a řekl, že udělal všechno správně. Rodina si rysy samozřejmě nechala, i když Valentina dlouho reptala. Ale je to tak, kvůli vzhledu. Její srdce bylo laskavé. A na podzim odrostlí rysi odešli do lesa. 

Zima pominula. Na jaře Timokha znovu začal vodit krávy na pastvu. Valentina se mu omluvila. Timokha byl laskavý a ne pomstychtivý chlap a Dawn se vrátila ke stádu. Tím ale její dobrodružství neskončilo.

Zorka sice nikam neutekla, ale Timoshka ji přesto začal hlídat, aby už neměla s Valentinou žádné potíže. A jednou si Timokha všiml, že Zorka stojí na kraji pole a ostražitě se dívá do lesa. A pak se ten chlap nestihl vzpamatovat, když viděl, že kráva běží po poli a za ní jsou dva vlci.

Vzhledem k tomu, že se Timoshka od dětství bál vlků, nemohl strachem pohnout. A vlci se stále více přibližovali ke krávě. A ta kráva byla Valentina! Zvířata už byla připravena popadnout krávu. Přímo před nimi se ale doslova ze země objevili dva rysi. Uvolnili své drápy a bili vlky svými tlapami. Ti, zbaběle stahující ocasy, utekli zpět do lesa. 

Timokha postupně začal přicházet k rozumu. Minulý rok mu děti vyprávěly příběh o Dawn. Chtěl pohladit kočky zachránce jako projev vděčnosti, ale rozhodl se. Bolestně byly velké a silné. 

A rysi mezitím přiběhli ke své ošetřovatelce a začali jí třít náhubky po stranách. Dawn poznala svá adoptovaná mláďata a začala je olizovat.

Timokha, stále pod dojmem toho, co se stalo na kraji lesa, o tom vyprávěl ve vesnici. Pravda, jen velmi málo lidí mu věřilo, ale Valentina a její rodina věděli, že pastýř mluví čistou pravdu.  

Tady je takový úžasný příběh o osiřelých rysech a jejich ošetřovatelce, krávě Zorce. Zvířata, na rozdíl od lidí, nikdy nezapomínají na dobro. Vždy poskytnou pomoc těm, kteří ji potřebují. 

Zdroj:yandex

1
2