Nechte se inspirovat a podívejte se, jak mohou japonští studenti zvládnout přestávku na oběd!

Zjistíte, proč je v japonských školách „obědové období“ vlastně obdobím učení.

Stačí se podívat na video a uvidíte, jak se japonští studenti učí správnému chování před, během a po jídle. Učí se také, jak si udržovat osobní hygienu a jak si pěstovat vlastní jídlo.

Přejeme si, abychom mohli zahájit tuto japonskou operaci vedenou studenty ve všech školních jídelnách v USA!

Pokračování na další straně