Jednoho dne učitelka požádala studenty, aby na papír napsali jména všech lidí, které nenávidí. Když to udělali, řekla jim, aby druhý den přinesli do školy pytle rajčat, ve kterých mělo být tolik rajčat, kolik napsali jmen.

Některé děti přinesly sáček se dvěma rajčaty, jiné se třemi, pěti, ba i deseti.

Učitelka požádala studenty, aby ta rajčata nosila s sebou dva týdny, ale po několika dnech si děti začaly stěžovat na zápach shnilé zeleniny.

Mnozí studenti si stěžovali na potíže při přenášení sáčku s deseti hnijícími rajčaty. Vůně byla příliš štiplavá a silná, zatímco tekutina vytékala ze sáčku.

O týden později učitelka shromáždila třídu, znovu vyslechla jejich stížnosti a řekla:

Pokračování na další straně