Jsme si vědomi toho, že pokud se „neotevřeme“ kolegům, nemůžeme vybudovat dobrý profesionální vztah. A na druhou stranu to může být špatné, protože odhalení špatných věcí může mít velmi špatný vliv na naši kariéru.

Potřebujeme vědět, kde je hranice, protože jakmile ji překročíme, není cesty zpět.

Výzkumy ukazují, že 90 procent lidí na vedoucích pozicích ve firmách má vysokou úroveň emoční inteligence a to jim umožňuje vědět, co o sobě a komu mají prozradit.

Vědí, že v práci by se o nich neměly nikdy odhalit následující věci.

Politické přesvědčení

Politická přesvědčení lidí jsou příliš propojena s jejich identitou, než aby se o nich diskutovalo bez konfrontace.

Pokud nesouhlasíte s názory svých kolegů, může to velmi rychle změnit jejich vnímání vás. Jít proti něčím základním hodnotám je jedna z věcí, která je může nejvíce urazit.

Myslíte si, že je někdo neschopný

Na každém pracovišti se vždy najde někdo, kdo není dostatečně kompetentní a většinou každý ví, o koho jde. Pokud nemáte sílu pomoci dané osobě naučit se práci nebo ji vyhodit, nedosáhnete ničeho tím, že budete mluvit o nedostatku kompetence. Můžete si tak u kolegů vytvořit pouze negativní mínění o vás.

Pokračování na další straně