2. Panna

Panny jsou od dětství velmi vyspělé a ve srovnání se svými vrstevníky se vždy cítí jako „staré duše“. Stojí nohama pevně na zemi, jsou velmi organizované a soucitné. Panny si ve škole vedou velmi dobře, ale určité zralosti dosahují až po ukončení studia. Není proto neobvyklé, že dosáhnou záviděníhodné kariéry a mnoho lidí jim gratuluje až ve zralejším věku. Jiným se zdá, že Panny s přibývajícím věkem rozkvétají. Teprve po čtyřicítce plně přijímají samy sebe a nacházejí klid.

3. Lev

Lvice jsou od přírody připravené dosáhnout něčeho velkého a s přibývajícími roky se inspirují. Nebojí se změn a rizika, takže není neobvyklé, že se v padesáti letech rozhodnou změnit zaměstnání. Jsou nebojácné a nezastavitelné, s přibývajícím věkem jsou stále odhodlanější a úspěšnější. Mnohým lidem imponuje odhodlání a vysoké sebevědomí, které lvice mají. Jsou přirozenými vůdci se zvláštní aurou a jsou plné sebedůvěry získané zajímavými životními zkušenostmi. Díky tomu jsou pro mnoho lidí zajímavé a jejich veselý duch je udržuje stále mladé.