Když se spustí třes rukou, je přirozené, že dojde ke změnám v rukopisu. Objevují se však ještě dříve, takže malá, zhuštěná písmena – tzv. mikrografie – mohou být časným příznakem Parkinsonovy choroby.

Zatím neexistuje žádný lék, který by tuto nemoc dokázal úplně vyléčit, ale existují terapie, které příznaky zmírňují. Léky tak mohou zvýšit hladinu dopaminu v mozku, stejně jako ovlivnit další chemické látky, které vylučuje, a pomoci snížit symptomy související s pohybem a zpomalit progresi onemocnění.