Nahoře úzký, dole široký

Lidé s takovým pupíkem jsou poněkud opakem výše popsaných. Mají méně energie, dosáhnou cíle tou nejjednodušší možnou cestou. Ukazují hodně chytrosti. Nejsou vhodné pro fyzickou práci, ale jsou skvělé pro duševní práci.

Ovál

Lidé s oválným pupíkem mají nekonečné množství energie. Nedokážou sedět a mají vždy spoustu věcí na práci. Jsou zvědaví na svět, ale rychle se nudí. Jsou velmi citliví a prožívají věci velmi těžce, což je snadno zraní.

Zploštělý

Držitelé takového pupku jsou extrémně ostražití a velmi nedůvěřiví. Jakmile se však někomu podaří získat jejich důvěru, stává se tato osoba tím nejdůležitějším. Doménou lidí se zploštělým pupíkem je věrnost. Jejich přátelé si mohou být jisti, že v každé situaci budou mít spojence, který za ně udělá vše.

 Tvar obráceného K

Lidé s takovým pupíkem jsou velmi vzácní. Jsou to lidé, kteří dělají mnoho dobrého pro druhé, aniž by vyhledávali publicitu. Mohou pozitivně ovlivňovat životní prostředí při pobytu ve stínu. Mají velmi silnou osobnost a hodně sebevědomí. Štěstí jiných lidí jim stačí, i když se jim za to ani nedostává vděčnosti.