Tito lidé jsou od přírody klidní a sebejistí ve své víře a také se vyznačují značnou vlastností, že jsou vždy připraveni pomáhat druhým lidem. Tento jedinečný typ osobnosti je označen zkratkou „INFJ“ a byl objeven testem Myers Bridges, který vytvořil slavný psychiatr Carl Jung.

Tento test dnes hodnotí psychický profil osobnosti a její zrání. Pomocí jeho čtyř škál můžeme například porozumět tomu, jak se díváme na svět, jak vnímáme to, co nás obklopuje a jaký máme k sobě vztah. Vychází z osmi extrovertních typů osobnosti a 8 introvertních typů osobnosti, přičemž „INFJ“ je ze všech nejneobvyklejší.

Toto jsou hlavní charakteristiky takových lidí:

Zaměřují se na pomoc druhým

Mají idealistický přístup a bystrý smysl pro dobro a zlo. Jedním z jejich nejvýraznějších cílů je pomáhat druhým, ale neomezují se pouze na „zachraňování“ lidí z obtížných situací, ale také je inspirují, pomáhají jim v sebezdokonalování a rozvoji. Velmi snadno se spřátelí a vynikají v mezilidských vztazích. Jsou však velmi opatrní, pokud jde o čas, který tráví interakcí s ostatními. Aby obnovili energii, potřebují dávku osobního prostoru a ústraní.

Pokračování na další straně