Mnoho lidí používá dezinfekční prostředek poté, co si umyli ruce nebo toho nebyli schopni. Chceme přece čisté ruce, bez bakterií.

Bohužel se ukazuje, že může poškodit naše zdraví. Mnoho vědců varuje před zneužíváním tohoto druhu tekutin. Důvodem je, že tyto tekutiny sice likvidují bakterie, ale kromě těch špatných i ty dobré. V důsledku toho mají bakterie odolné vůči antibiotikům šanci reprodukovat se.

Nedávné studie ukázaly, že dezinfekční prostředky zvyšují riziko vstupu škodlivých látek do našeho těla přes kůži. Jednou z těchto látek je bisfenol (BPA), který se používá při výrobě plastových lahví.

BPA narušuje hormonální rovnováhu, což může vést k mnoha chorobám, jako je neplodnost a cukrovka. Náš imunitní systém se navíc oslabuje. To bylo prokázáno ve studiích provedených vědci z University of Michigan.

Pokračování na další straně