Odpovězte pouze na 3 otázky.

Odpovězte čestně a nepodvádějte pokukováním po odpovědích. Lidský mozek je jako padák – funguje lépe otevřeně.

Vezměte si tedy tužku a papír, abyste si zapsali své odpovědi.

To je nezbytné pro kontrolu výsledků na konci zkoušky. Dozvíte se o tom, jaký člověk ve skutečnosti jste. Odpovězte postupně na každou otázku.

Nejlepší odpovědi přijdou na mysl jako první.

Pamatujte – nikdo kromě nich je neuvidíte.

Dotazy:

1. Uspořádejte následujících 5 zvířat v pořadí, které se vám líbí:

Kráva, tygr, ovce, kůň, prase.

2. Napiš po jednom slově, kterým můžeš každé slovo popsat v následujícím řádku:

Pes – …

Kočka – …

Krysa – …

Káva – …

Moře – …

3. Pomyslete na 5 lidí, kteří vás také znají a kteří jsou pro vás v životě důležití. Zkuste každému člověku přiřadit barvu.

Neopakujte svou odpověď dvakrát – u každé barvy uveďte pouze jednu osobu:

Žlutá – …

Oranžový – …

Červené – …

Bílá – …

Zelená – …

Pokračování na další straně