Tento test vnímání nám umožňuje zjistit, co v současnosti potřebujeme a co možná ignorujeme nebo si toho neuvědomujeme. Co jsi viděl na obrázku jako první? Vaše odpověď vám poskytne důležitou zprávu o tom, co právě teď potřebujete.

Mnoho lidí potřebuje v určité fázi svého života něco konkrétního, ale vědomě to nevědí.

Možná víte, co potřebujete, ale tato odpověď není vědomě přítomna nebo ji ignorujete z nějakého důvodu, který považujete za důležitější.

V každém případě si musíme pamatovat, jak je důležité naslouchat sami sobě a rozumět tomu, co v danou chvíli potřebujeme.

Tento test vnímání nám umožňuje zjistit, co v současnosti potřebujeme a co možná ignorujeme nebo si toho neuvědomujeme.

Co jsi viděl na obrázku jako první? Vaše odpověď vám poskytne důležitou zprávu o tom, co právě teď potřebujete.

Pokračování na další straně