Nejčastěji je moudrost chápána jako schopnost vidět svět takový, jaký skutečně je. Moudrý člověk je ten, kdo je nadán rozumět věcem, pozorovat svět a rozhodovat se. Moudrost člověka se projevuje ve způsobu jeho rozhodování, jednání a myšlení.

Tento krátký a jednoduchý test vám ukáže, jak jste chytří. Podívejte se na obrázek níže a zjistěte, co vás zaujme jako první. První věc, která vás na obrázku zaujme, vám ukáže, jak jste chytří a kde můžete projevit svou moudrost.

1. Dívka

Pokud se poprvé podíváte na dívku, narodili jste se s přirozeným pochopením zákonů života a osudu. Jste velmi inteligentní člověk. Chápete smysl a snažíte se pochopit pravý význam věcí. Chápete, že pouze tvrdá práce a dodržování určitých zásad vám umožní vybudovat si vlastní úspěšný a šťastný život.

Když se rozhodnete, je to to nejpromyšlenější a nejsprávnější rozhodnutí. Můžete rozeznat nedosažitelné od nevyhnutelného. První odmítnete, druhé přijmete. Spravedlnost a poctivost vás činí moudrými a dávají vám schopnost správně porozumět všem životním procesům.

Pokračování na další straně