Osobnostní testy jsou formou hodnocení sloužící k lepšímu pochopení a charakterizaci jednotlivců. Často je využívají personalisté, psychologové a učitelé ke zkoumání a zjišťování jejich schopností pro konkrétní úkol, jejich preferencí a osobnostních rysů.

Tento test osobnosti vám může pomoci objevit váš psychologický profil a lépe se poznat.

Vychází ze základních principů psychologie a také z jedinečných vlastností jedinců. Tento test vám také může poskytnout cenný přehled o tom, jak vaše odpovědi na otázky mohou ovlivnit vaše chování v různých situacích.

Pokud jste jako první uviděli rybáře

Mohlo by to znamenat, že jste někdo, kdo hledá hloubku a smysl za hranicemi zdání. Máte sklon dívat se za vnější vzhled a zajímáte se o vnitřní kvality lidí.

Často jste zvědaví, co se skrývá za osobnostmi a situacemi. Máte velkou schopnost empatie a jste si velmi vědomi jemností druhých.

Víte, jak ocenit jejich hodnotu bez posuzování a bez předsudků. Vaše tendence hledat hloubku a smysl z vás může udělat velmi emocionálně bohatého člověka.

Pokračování na další straně