Optické iluze, správněji nazývané zrakové iluze, zahrnují klamání oka. Můžete si všimnout široké škály klamavých vizuálních efektů v důsledku umístění obrazu, barevného dopadu, dopadu světelného zdroje nebo jiných proměnných.

Optické klamy existovaly již od dob starých Řeků. Řekové začlenili optické triky do svých uměleckých děl a architektury. Psychologicky mají lidé tendenci mít zvláštní potěšení ze sledování optických iluzí.

Optická iluze skrytého čísla 26

Optická iluze je technika, jak přimět mozek, aby si myslel, že něco je přítomno, když tomu tak není. Lidský mozek sestavuje obrazy, protože začal vnímat konkrétní události. Někdy mohou být údaje trochu matoucí.

Dnes tu máme další komplikovanou skrytou optickou iluzi čísla 26 pro všechny bystré hlavy pro další zvýšení IQ. Pro ty, kteří nikdy nezkusili tento typ optické iluze, zkuste to vyřešit, abyste otestovali schopnosti své mysli.

Pokračování na další straně