Předpokládá se, že oči odrážejí lidskou duši. Při provádění osobnostní analýzy založené na externích datech však mohou odborníci argumentovat. Starověcí vědci – Aristoteles a Hippokrates věřili, že o povaze člověka se můžete dozvědět studiem rtů. Tento názor sdílejí také moderní vědci.

Zkusme toto prohlášení vzít v úvahu. Proto dnes budeme uvažovat o hlavních typech mužských rtů. Možná vám test pomůže pochopit již při prvním rande, stojí za to pokračovat v komunikaci? A v budoucnu, dámy, bude šance určit dokonalého rytíře!

Pokračování na další straně