Podvádění mozku

Jak funguje optický klam? Co způsobuje, že někteří lidé vidí něco, co jiní těžko pochopí? Náš mozek je dobře stavěný orgán, ale je extrémně snadné jej oklamat. Iluze je reakce mozku na abnormální vizuální zážitek. Pokud se odchyluje od určitých principů, které se mozek dříve naučil, může být naše vnímání chybné. 

Fenomén optických klamů je vědcům znám již po staletí.  Spousta emocí, které to doprovází, vzbuzuje u každého touhu ověřit si na vlastní oči, zda nebude také podveden. 

Známou iluzí je obrázek se statickými tečkami , které však působí, jako by se neustále pohybovaly. Pohyb teček způsobuje mrkání a také nepatrné pohyby očí. 

Zdroj:tiktok