Tento test je inspirován a vypracován na základě velmi populárního a stále používaného Rorschachovho testu. Ten sestává ze série deseti obrázků, přičemž součástí každého je několik možností. Člověk, který test podstupuje, si musí co nejrychleji zvolit jednu z nich a říct, co mu obrázek připomíná. Test, který naleznete níže funguje na stejném principu. Zahlaďte se na obrázek a co nejrychleji odpovězte – co vidíte? Explozi, dvě ruce, strom nebo nic?

Exploze
Máte dobře vyvinutou fantazii, která Vás už mnohokrát zachránila. Jste velmi kreativní a věnujete se nějaké umělecké činnosti – ať už v rámci placeného zaměstnání, nebo v rámci svého volného času. Pokud jste svůj talent zatím neobjevili, popřemýšlejte nad tím, zda ho v sobě jen nepotlačuje. Co jste dělali nejraději v období dětství? Nebyl to zpěv nebo kreslení? Využijte tvůrčí energii a objevte pomocí ní skutečnou radost ze života.

Dvě ruce
Pokud jste na obrázku jako první spatřili dvě ruce, většinou se ve svém životě spoléháte na Vaše dobře vyvinuté logické myšlení. Na věci se díváte reálné a nic si neidealizuje. Pokud někdo z vašeho okolí potřebuje racionální radu, kdykoliv se na Vás může obrátit. Racionalita a bystrá mysl Vám pomáhají dostat se iz těch nejnáročnějších životních situací. Do karet Vám hraje i to, že nepodléháte panice a vždy si zachováte svůj klid, který dokážete předat i ostatním.

Pokračování na další straně

1
2