Jak byste tedy na téma výkladu vyřešili následující matematický problém?

První řešení:

Většina souhlasí s tím, že 1 + 4 = 5.

Na dalším řádku přidejte 2 + 5 k součtu 5 ve výše uvedené rovnici. To vám dává odpověď 12.

Poté použijte stejný vzorec: 3 + 6 = 9, poté přidejte 9 k součtu v rovnici výše (12), abyste získali celkový počet 21.

Posledním krokem je vzít 8 + 11 v poslední rovnici rovné 19 a přidat ji k součtu předchozí úlohy (21). To vám dává celkem 40.

Pokračování na další straně

1
2