Jak jednoduchý se tento úkol zdá být? Začnete rychle počítat ve své hlavě a pak se nakonec ukáže, že je lepší si věci důkladně promyslet, než vyřešíte řešení.

Tento jednoduchý matematický problém také rozdělil matematiky na dva tábory.

Jaká je podle vás správná odpověď?

Jeden tábor si myslel, že správným řešením bude 0, protože si mysleli, že v posloupnosti operací by se mělo nejdříve provést sčítání a poté odčítání.

Správná odpověď je zase 2, protože operace peer musí být prováděny v pořadí, v jakém na sebe navazují.

Pokračování na další straně