Dům vypadá zvenčí relativně normálně a nic nenasvědčuje tomu, že by se uvnitř skrývala, jak někteří říkají, opravdová katastrofa.

Pokračování na další straně