Ultrazvukové vyšetření je jistě jedním ze zvláštních okamžiků v životě budoucích rodičů. Netrpělivě čekají na tento okamžik, a když to konečně přijde, jsou šťastní, že vidí, jak se dítě v lůně matky vyvíjí. Jejich radost je často nepopsatelná a přivádí je k slzám dojetí! Není to překvapivé.

Popularita 4D ultrazvuku

Porovnáme-li ultrazvukové vyšetření provedené v minulosti s dnes provedeným, okamžitě dospějeme k závěru, že v jeho výkonu došlo k opravdu velkému a rychlému pokroku. Před několika lety jsme viděli jen obrys dítěte v děloze a dnes? Získáme trojrozměrný, opravdu jasný obraz.

Pokračování na další straně