Váhy:

Snaha Vah o rovnováhu a spravedlnost s sebou často nese břemeno smutku kvůli nejistotě světa ovládaného nespravedlností. Jejich velká touha přispět k budování spravedlivé společnosti je může vystavit stresu a smutku, když se setkají s nespravedlivými situacemi. Váhy často působí jako prostředník a spojenec při řešení konfliktů. Jejich schopnost chápat různá hlediska a hledat kompromis z nich činí hrdiny v boji za harmonii, ale to také znamená, že čelí smutku, když se jim nepodaří dosáhnout žádoucí rovnováhy.

V osobní rovině jsou Váhy náchylné ke smutku způsobenému nedostatkem jasnosti ohledně svých hodnot a potřeb. Mohou pociťovat smutek, když se ocitnou v situaci, kdy se vzdávají svých vlastních potřeb, aby vyhověly druhým.

V důsledku toho jsou Rak, Ryby a Váhy hrdiny mezi hrdiny, nositeli hluboké empatie a nesmírného soucitu, ale jsou to také lidé, kteří často nesou břemeno smutku. Jejich schopnost čelit vlastním citovým potížím a zároveň nabízet podporu druhým z nich činí výjimečné a cenné lidi. Pro tyto konstelace je však důležité, aby si uvědomovaly své vlastní emocionální limity, pečovaly o své vlastní emocionální zdraví a vyhledávaly podporu při zvládání svých obtíží.