Dvě tříleté děti se měly zúčastnit své první taneční soutěže. Když začali, jásal celý sál.

Chlapec a dívka jsou bratranci a oba milují tanec. Rodiče říkají, že brzy projevili velký zájem o tanec a také se ukázalo, že mají talent. Proto se rozhodli děti trénovat v tanci.

V soutěži děti tančily tanec s názvem Joropo. Je to národní tanec Venezuely.

Přišel den soutěže a rodiče obou dětí byli docela natěšení, jak to bude probíhat. Děti ještě nikdy nevystupovaly před publikem a byly jim přece jen tři roky. Oba tančící lvi ale nejevili známky nervozity.

Když jejich číslo začalo, drželi se za ruce a plynule šli na taneční parket. Zastavili se před rozhodčími a zasalutovali, než spustili své Joropo.

A jaký výkon. Malé nožičky klopýtaly po podlaze za jásotu a potlesku publika. Malý chlapec se točil kolem dívky a tančili, jako by nikdy nic jiného nedělali.

Video má 6 milionů zhlédnutí

Pokračování na další straně