Indická astrologie je založena na temperamentu a víře v minulé životy. Věří, že každý člověk měl několik předchozích životů a duše sbírá zkušenosti prostřednictvím znovuzrození.

Indická astrologie je založena na filozofických, sociálních a kulturních tradicích stanovených ve Védách. Nejvýznamnějším rozdílem v nejstarších literárních záznamech Indie ve srovnání s Evropou je to, že zde postavení Měsíce zaujímá důležitější roli než u kterékoli jiné planety.

V indické astrologii, když lidé mluví o znamení, ve kterém se narodili, mají na mysli znamení Měsíce, nikoli Slunce. V souladu s tím je jedním ze základních principů hinduistické astrologie to, že účinky planet se dostávají na Zemi přes Měsíc. Rahu a Kétu jsou uzly Měsíce, odhalují karmický úkol současnosti a odkazují na předchozí i příští život.

Indické hvězdné náboženství je založeno na principu migrace duší a karmy, přesněji na tom, že činy, myšlenky a touhy z předchozích životů mají odezvu, která do značné míry určuje naši současnost. Jelikož máme svobodnou vůli, je na nás, jak žijeme nyní, ale svými rozhodnutími máme pohled nejen na vývoj našeho současného života, ale i na další inkarnace.

Mýtus Rahu-Ketu

Podle mýtu Rahu-Ketu došlo k velké válce mezi bohy a démony o ovládnutí vesmíru a Naga Vasuki, hadí pán podsvětí, se rozhodl pomoci bohům v jejich hledání nektaru nesmrtelnosti. .

Bohové věřili, že démoni chtějí získat nektar pouze pro nekalé účely, a tak se rozhodli démony přelstít. Vasuki tajně pil nápoj nesmrtelnosti, ale Slunce a Měsíc se o tom dozvěděli, a tak si stěžovali Višnuovi, stvořiteli světa.

Višnu ve svém hněvu rozpůlil Vasukiho, který – díky nápoji nesmrtelnosti – zůstal naživu, ale na dvě části. Ze dvou částí Vasuki povstaly na nebi Rahu (hlava) a Kétu (tělo), což je pro člověka varování: k dosažení nesmrtelnosti je třeba překonat temnou stránku života, to znamená znát minulosti, abychom pochopili přítomnost, protože jedině tak můžeme utvářet budoucnost.

Na základě údajů o vašem narození najděte pozici Rahu a Kétu v naší tabulce, která prozrazuje mnohé o vaší minulosti, přítomnosti a budoucnosti.

Pokračování na další straně