Dánský lékař Andras Zilinsky podrobil laserovému screeningu téměř 20 druhů stromů a keřů a výsledky tohoto vyšetření po letech zveřejnil. Některé stromy podle toho v noci „spouštějí“ větve, za což podle něj může množství cukru a vody v nich nahromaděné.

„Podařilo se nám identifikovat některé dříve neprobádané periodické pohyby. Tyto pohyby jsou podle našich pozorování cyklické a pravděpodobně souvisí s tlakem obsahu vody ve stromech.

Podle Žilinského , když se setmí, stromy sníží své větve o 8-10 cm, které se pak znovu zvednou při východu slunce. Tento pohyb je méně okázalý a dlouhou dobu se mělo za to, že se vztahuje pouze na určité druhy.