Příroda je naše matka. Zvířata, rostliny a všechny ostatní živé bytosti jsou součástí „rodiny“.

Děti jsou naší budoucností. Vychovávejte je v lásce, naplňte je moudrostí a učte, co se jim v životě sejde. Naučte se jim dát volnost. Když přijde ten čas, dejte jim prostor pro jejich vlastní růst.

Neubližujte ostatním lidem. Zákon „bumerang“ funguje – i když tomu nevěříte.

Nelžete, buďte čestní – před sebou i před ostatními. Vesmír testuje vaši upřímnost a čestnost. Ty nejčestnější umí štědře odměnit.

Snažte se o harmonii. Ať je vaše duše tak krásná jako je i vaše tělo. Nezapomínejte na svůj duchovní rozvoj.

Respektujte soukromí ostatních.

Nesnažte se dělat všechny šťastnými a měnit celý svět. Začněte nejprve od sebe. V opačném případě se vám nepodaří.

Nenanucujte svou víru jiným lidem.

Podělte se s ostatními o to, co máte. Snažte se více věnovat charitativní činnosti.

Jakých životních principů se přidržujete vy?