Ve věznici se setkají dva muži. Malomocný a koktavý. Jak tak sedí, malomocnému najednou odpadne ruka. Zvedne ji a vyhodí ven oknem. Koktavý: „Z z z … no než se koktavý vykoktá, tak malomocnému odpadne ucho.

Pokračování na další straně

1
2