Přijde do baru chlap se dvěma ženskýma a s opelichaným havranem na rameni.
Přijde k baru a poručí si 6x whisky. Jednu do sebe otočí sám, dvě ty ženské a
zbývající tři ten havran. Takhle se to opakuje několikrát, když se barman osmělí
a zeptá se ho, proč ten pták tak pije. A chlap odpoví:

Pokračování na další straně

1
2