Paní učitelka se ptá svých žáků ve třetí třídě:
„Děti, jak se nazývá muž, který chce mít pohlavní styk, ale nemůže?“
Děti nevědí, tak učitelka praví: „Impotent.“

Pokračování na další straně

1
2