Muž se měl vrátit ze služební cesty o den dříve, a tak poslal domů telegram s prosbou, aby ho manželka čekala na nádraží. Přišel do rodného města, na perónu nikdo, na nádraží nikdo.
– Ta coura! – zabručel si muž.
Pak si ale řekl:
– Třeba ne coura, co když mi doma chystá něco dobrého na večeři.
Spěchá tedy domů, vběhne do kuchyně, tam nic, chladnička také prázdná.

Pokračování na další straně