V roce 1987 vytáhli rybáři na lodi své sítě, aby sledovali úlovek. Jedna ze sítí se táhla velmi tvrdě, což znamenalo velkou produkci. Po nějaké době se jim podařilo zvednout sítě na lodi.

Pro každého bylo zajímavé vidět takový těžký úlovek. Když se rybáři přiblížili a nasadili síť, byli zkamenělí hrůzou. Uprostřed kladkostroje uviděli dvě dívky v osudném objetí chobotnic.

Pokračování na další straně