Koronavirus označil rok 2020, a pokud jde o mnoho důležitých historických událostí, objevila se zpráva, že Francouz Michel de Nostradamus – známý svými údajnými proroctvími – předpověděl tuto pandemii.

V moři neprokázaných tvrzení, falešných zpráv a matoucích informací se uvádí, že Nostradamovy verše publikované v roce 1555 v části „Proroctví“ předznamenaly epidemii roku 2020.

„V námořním městě vypukne velký mor

Nezastaví se, dokud smrt nebude pomstěna.“

Čínské město Wuhan není námořní, ale předpoklad, že epidemie pochází z rybího trhu, byl pro některé dostatečným důkazem, že francouzský mystik předpověděl Kovid-19.

Agentura Reuters již v dubnu loňského roku uvedla, že nebyl nalezen žádný důkaz, že toto proroctví vůbec sepsal Nostradamus.

Stefan Gerson, profesor francouzštiny, francouzštiny a historie na Newyorské univerzitě, řekl agentuře Reuters, že citát „nepochází z Nostradamových ‚proroctví‘, ani z jiných Nostradamových proroctví“.

Od počátku lidstva lidé věřili na proroctví, počínaje kmenovými léčiteli, o kterých se věřilo, že jsou schopni ovládat vše, dokonce i přírodní jevy.

V nedostatečně osvíceném a málo vzdělaném prostředí lidé více inklinovali k mýtickým výkladům neznáma.

„Proroctví jsou všeobecná, nikdy nejsou přesná, a proto je v nich snadné přečíst, co vás napadne,“ řekl psycholog Zarko Korac BBC v srbštině.

Korac říká, že v dějinách neexistuje období, které by neznalo „čas proroků“, který spojuje se zvědavostí lidí vědět, co se stane v budoucnu.

„Lidé, kteří se učí z vlastní zkušenosti, mohou předvídat budoucnost, mohou předvídat věci, které se stanou, ale to neznamená, že mají prorocké schopnosti,“ říká tento psycholog.

Pokračování na další straně