Ti, kteří žijí ve velkém městě, se často stávají sobeckými. Na rušných ulicích nosí kolemjdoucí zavázané oči a vidí ostatní lidi jen jako překážky. Ve skutečnosti je mnoho těch, kteří skutečně potřebují pomoc. Je však šokující, co lidé dělají, když před nimi stojí osiřelé dítě. Následující video odhaluje mnoho o lidskosti:

V sociálním experimentu představeném ve videu dospěli k šokujícímu závěru: pomáhají pouze dobře oblečenému a čistému dítěti. Špatně oblečená, špinavě vypadající holčička je ignorována. Situace se pouze odehrává, ale odmítnutí jsou skutečná a mají na holčičku zničující dopad. Na konci sociálního experimentu reagovala šestiletá dívka jako každé jiné dítě, které společnost vylučuje: je vyděšená a začne sát.

Odvážná holčička a UNICEF upozorňují všechny na skutečnost, že lidstvo potřebuje změnu. Musíme sundat hledí. Nebo to dnes stojí tolik slova útěchy, laskavého úsměvu, přátelského podání ruky ztracenému dítěti?

Pokračování na další straně