Ukázalo se, že mozková aktivita pacientů z hospice a zdravých dobrovolníků byla velmi podobná.

„Je to povzbudivé znamení, že alespoň mozek do určité míry reaguje a zpracovává sluchové informace, které přijímá,“ řekl Blundon kanadské televizi CBC.

Není však jisté, zda umírající rozumí vyřčeným slovům a zda ví, kdo je říká. Vědci si však jsou jisti, že umírající lidé slyší, co se jim říká. Podle Elizabeth Blundon, která projekt vedla, poznala, že sluch může být tím posledním smyslem, který ztratíme.

Sdílejte tuto zajímavou informaci se svými blízkými!