Modlitba lítosti slouží k pokání a prosbu Pána o odpuštění. Nejčastěji se modlí večer a modlitba je nedílnou součástí samotné zpovědi.

Modlitba lítosti
Na konci tohoto dne se ti klaním, můj Bože, a děkuji ti za všechno dobré, co jsi mi dnes ukázal.

Duchu svatý, osvět mě, abych mohl rozpoznat své hříchy, které jsem dnes spáchal, a upřímně je litovat.

(Nyní si vzpomeňte na hříchy a chyby, kterých jste se během dne dopustili proti Bohu, svému bližnímu a sobě, a pak za ně upřímně čiňte pokání!)

Lituji z hloubky srdce, že jsem urazil Boha, největší a nejmilejší dobro. Nenávidím všechny své hříchy a pevně se rozhoduji, že se polepším a více nezhřeším.

Pokračování na další straně