Před pár lety spolupracoval s týmem architekta Johna Murraye na rekonstrukci domu. Profesionální tým již provedl tento druh práce na mnoha domech, ale zde našli něco, co ještě nikdy nebylo provedeno!

Po otevření jedné ze stěn našli ve zdi stoh papírů, a když se podívali, co to je, zjistili, že je to takzvaná časová kapsle: něco, co někdo kdysi umístil do zdi, aby našel to později. To je jakýsi vzkaz do budoucnosti!

Jak dokumenty odhalily, manželka muže, který v domě bydlel, Betty Klug, nechala zprávu pro muže již v září 1966, na narozeniny svého manžela. Byl to moc hezký dárek k narozeninám, ale stále nedorazil do cíle!

Pokračování na další straně