Kozoroh

Kozorohové jsou známí svými ambicemi a odhodláním pracovat. Jako manželé budou často upřednostňovat svou kariéru a úspěchy před rodinou. Kozorohové se dokážou velmi soustředit na své cíle a pro dosažení úspěchu často vynaloží velké úsilí. To však může vést k nedostatku pozornosti a času potřebného k udržení zdravého a šťastného manželství. Jejich oddanost kariéře může v jejich manželkách vyvolat pocit zanedbávání.

Beran

Berani jsou známí svou silnou povahou a impulzivitou. Jako manželé mohou být Beran nároční, protože často dělají rychlá rozhodnutí, aniž by pečlivě přemýšleli o důsledcích. Jsou náchylní ke konfliktům a mohou být velmi tvrdohlaví, což může vést k častým konfliktům v manželství. Beran také rád přebírá vedení a kontrolu, což může snížit pocit rovnosti a partnerství ve vztahu. Jejich potřeba dominance může být pro jejich manželky vyčerpávající.