Pokud jste někdy krmili hejno holubů nebo racků, jistě víte, jak jsou tato zvířata prokletá a že jsou připravena se mezi sebou porvat o kus potravy. Rackové byli navíc natočeni, jak opakovaně vytrhávají věci z rukou turistů.

Ve videu, které bylo nedávno zveřejněno, rybář všem ukázal, že orli se chovají velmi odlišně od ostatních ptáků. Při krmení hejna v přístavu na Aljašce si všiml, jak se chovají podivně.

Každý z orlů čekal, až na něj přijde řada, a všichni si mezi sebe rozdělili potravu rovným dílem. Ale to nebyli jediní ptáci, kteří čekali na jídlo. Vlevo bylo několik dalších orlů, kteří trpělivě čekali, až na ně přijde řada, aby se najedli.

Pokračování na další straně