V každé rodině se najde člověk „staré duše“, který bere odpovědnost za rodinnou karmu na svá bedra. Na duchovní úrovni ponesou tyto duše všechna karmická břemena živých i zemřelých členů dané rodiny.

Tito lidé mají obvykle vysokou úroveň sebeuvědomění a jsou si vědomi toho, o čem jejich život je. Pokud tedy často „zápasíte“ a máte pocit, že vás život zkouší ve všech směrech, možná nesete břemeno rodinné karmy.

Všichni si samozřejmě přejeme žít v duchovně vyrovnané rodině, kde panuje pouze mír, láska a pozitivní emoce. V průběhu života děláme chyby a v životě můžeme, ale nemusíme dostat šanci tyto chyby napravit. Ovlivňujeme své děti, vnoučata a pravnoučata, protože jim můžeme svěřit šanci tyto chyby napravit. Než se narodíme, naše duše si s ohledem na naše šance na duchovní a duševní rozvoj vybírá, jakým členem rodiny se staneme.

Pokračování na další straně