Slavík (10. června – 7. července)

Jsou to jednotlivci, kteří dokážou podpořit a motivovat každého člověka. Vyvinuli si empatii, cítí smutek druhých na fyzické úrovni a snaží se pomáhat a pečovat o ty, kteří to potřebují. Je však těžké si k nim vybudovat osobní vztah. Veškerou horlivost své duše dávají ostatním lidem.

Kůň (8. července – 4. srpna)

Zvláštní, tvrdohlavý, vytrvalý, pomstychtivý. Za přátele jsou však připraveni dát vše, co mají, jejich ohnivý temperament je vede k tomu, aby byli v životě vítězi, v lásce jsou náchylní ke konfliktům a těžko hledají svou polovičku.

Losos (5. srpna – 1. září)

Naslouchají a vstřebávají každou informaci, mají tendenci neustále rozvíjet svůj intelekt. Mají přísnou sebekontrolu, nikdy se s nikým nehádají. Tito lidé jsou společenští a těší se respektu okolí. Jejich srdce se zdá chladné a uzavřené, ale ve skutečnosti je něžné a křehké.

Labuť (2. září – 29. září)

Jsou to obvykle styloví lidé. Mají smysl pro estetiku. Vědí, jak si tento svět užít. Mohou však být arogantní. Raději komunikují s lidmi ze svého okruhu, těžko navazují nové známosti. Mají mnoho schopností a talentů.

Motýl (30. září – 27. října)

Jsou to nesmírně pozitivní lidé – od přírody optimisté. Jsou svědomití a nevtíraví. Mají tendenci si druhé lidi idealizovat, ale pokud jsou zklamaní, navždy se rozejdou. Jejich chybou je, že mohou být tajnůstkářskými narcisty.

Pes (28. října – 24. listopadu)

Umět být loajální k věci, přátelům a milované osobě. Pokud mu však ublížíte, může odejít navždy a stát se lhostejným. Tito lidé vás vždy podpoří, ale mohou být obzvláště citliví. Často jsou zklamáni láskou, ale věří ve věčnou lásku, dokud ji nenajdou.

Orel (25. listopadu – 23. prosince)

Dominantní od přírody. Vždy dosáhne svých cílů a plní své sliby. Můžete se na něj spolehnout. Mnoho lidí by si ho přálo mít ve svém životě. Respektuje však pouze své sobě rovné a může vždy chtít získat nadřazenost nad ostatními.