Každý má v tomto životě nějaké poslání , kterému musí čelit. Je to emoce, která nás vždy prostupovala a kterou cítíme od útlého věku. Především Je to východní filozofie, která podporuje takové odvážné uvažování a tlačí člověka na cestu vědomí a dalšího sebepoznání.

Všichni chceme znát svůj smysl života, ale pochopení našeho místa ve světě není vždy snadné. V této realizaci nám opět může pomoci vesmír a astrologie. Zejména vánoční téma může objasnit naše životní poslání a karmu.

Znovuobjevení je rozhodně zlomovým bodem v našich životech a může to být skvělá příležitost pochopit více o našem poslání v této entitě.

Objevit naše životní poslání znamená chtít si uvědomit, co se v této existenci musíme naučit. Na druhou stranu životní zkušenost není nic jiného než porozumění: vlastní chyby, čisté emoce, láska nebo solidarita s ostatními atd.

Zapomeňte na hmotné věci a dočasné užívání pozemských potěšení. Skutečný úkol dosažený v tomto životě je zcela odlišný, pod trestem nekonečného opakování stejné chyby až do poslední chvíle porozumění. Pokud stále neznáte své poselství, najděte pozici uzlu měsíce z roku na rok níže.

Pokračování na další straně