• se stresem (simulace nehody),
  • s relaxací (projekce dovolené u moře),
  • s nudou (účastníci zůstali sami v prázdné místnosti),
  • s frustrací (bylo nutné dokončit velmi obtížnou hádanku, i když účastníkům bylo řečeno, že je to dětská hra).

Ukázalo se, že nutkaví „hlodači“ s touto činností přestali, když se uvolnili. Psychiatr při analýze výsledků dospěl k závěru, že tento nevzhledný zvyk je způsoben nejen stresem, ale také perfekcionismem.

Podle odborníka obvykle nehty kousají ti, kteří usilují o dokonalost, dobrou organizaci a maximální využití času. Pokud se začnou nudit nebo vidí, že je pro ně úkol (nebo jeho množství) příliš, znervózní, a proto se pro své nehty nadchnou.

Jaký z toho plyne závěr? Úkoly přizpůsobené našim schopnostem a nedostatek nudy nám poskytnou krásné ruce.

Zdroj:igmur