PŘÍZNAKY:

Zmatek nebo náhlá změna stavu vědomí
Deprivace (ochrnutí) jedné strany těla
Slabost jedné strany těla
Necitlivost jedné strany těla
Deprivace / slabost paží a nohou
Potíže / postižení řeči
Najednou silná bolest hlavy
Ztráta zraku
Duplicitní obrázky
Ztráta rovnováhy
Závrať

RIZIKOVÉ FAKTORY:

Genetika (homocystinurie)
Vysoký krevní tlak (hypertenze)
Srdeční arytmie (absolutní arytmie, poškození chlopně)
cukrovka

Zvýšené hladiny krevních tuků (vysoký LDL cholesterol a nízký HDL cholesterol)
Zúžení krevních cév krku (krčních tepen) v důsledku aterosklerózy
Aneuryzma (ruptura rozšířené tepny v mozku)
Kouření
Obezita
Konzumace drog
Alkohol

Zdroj:lifter